Үйлчилгээний мэдээлэл

Шүүх эмнэлгийн гэмтлийн зэрэг тогтоолгохоор үзүүлэхдээ анхаарах зүйлс
1 Магадлагч нь мөрдлөн байцаагч, хэрэг бүртгэгч, прокурорын шинжээч томилсон тогтоол, шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолтолтой байх
2 Магадлуулагч нь өөрийн зурагбүхийн биеийн байцаалт /иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, эрүүл мэндийн даатгал гэх мэт/ авчрах
3 ГССҮТ-д болон эмнэлэгт үзүүлсэн бичиг, хийлгэсэн шинжилгээ, рентген зураг, КТГ, ЭХО зэргийн хариуг авчрах
4 Үзлэгийн хураамж Гэмлтийн зэрэг, нас тогтоох, эрүүл мэндийн байдлыг тогтоолгох 3000
Бэлгийн маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх 5000

 

Шүүхийн шийдвэр, шүүгчийн захирамж, иргэдийн хүсэлтээр эцэг тогтоох ДНХ шинжилгээ хийхэд:
1 Зайлшгүй эцэг, эх, хүүхэд 3 байх
2 Төлбөртэй үйлчилгээний үнийн жагсаалтанд дурьдсан төлбөрийг авчирсан байх

 

Сураггүй алга болсон хүний мэдээллийг авахыг хүсч байгаа бол:
1 Тухайн хүний хамгийн сүүлд авахуулсан фото зураг
2 Тэр хүний бие дээрхи содон шинж тэмдэг болох мэнгэ, сорви, шивээс гэх мэтийг сайн мэддэг эцэг, эх, ах дүү, төрөл төрөгсдийн нэг нь өөрийн биеэр байх зайлшгүй шаардлагатай

 

Төлбөртэй үйлчилгээний төрөл Төлбөр /төг/
Амбулаториор хийгдэх үйлчилгээний төрөл
1 Гэмтлийн зэрэг тогтоох магадлан шинжилгээ 3000
2 Нарийн мэргэжлийн эмчийн нэмэлт үзлэг /нүд, чих, хамар хоолой, эмэгтэйчүүд/ 5000
3 Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хийж буй бэлгийн гэмт хэргийн шинжилгээ 5000
4 ЭХО-д харуулах 3000
5 Рентген зураг авах 2500
6 Компьютер томографийн зураг унших 3000
7 Рентген зураг унших 1500
8 Цусны бүлэг тогтоох 1000
9 Эцэг тогтоох Эцэг тогтоох биологийн шинжилгээ /ийлдсээр/ 40000
ДНХ-ийн адилтгах шинжилгээг 6 локусаар хийх /3 хүн-эцэг, эх, хүүхэд/ 147000
ДНХ-ийн адилтгах шинжилгээг 13 локусаар хийх /3 хүн-эцэг, эх, хүүхэд/ 180000
10 Бактерлогийн лабораторийн шинжилгээ 5000
11 Хуулийн байгууллагын шийдвэр, иргэний хүсэлтээр хүний цус, шээсэнд этилийн спирт тогтоох шинжилгээ 2000
12 Эдийн шинжилгээ /биопси/ 5000
Цитологи 3000
Цогцост хийх шинжилгээ, үйлчилгээ
13 Насанд хүрэгчийн цогцост хийх магадлан шинжилгээ 40000
үүнд: Цогцос задлан шинжлэх 13000
Этилийн спирт тодорхойлох 2000
Эд эсийн шинжилгээ 5000
Цусны бүлэг тогтоох 1000
Засал хийхэд 2000
Нэмэлт шинжилгээ: – хорт болон мансууруулах бодис хэрэглэсэн эсэх, бусад лабораторийн шинжилгээ 17000
14 Хүүхдийн цогцос магадлан шинжлэх / 0-16 насны / 20000
15 Орон нутгаас ирүүлсэн цогцосноос авсан эд эрхтэний дээжинд эм, хорт болон мансууруулах бодис тодорхойлох 5000
16 Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийгдсэн цогцос нь 3-с дээш хоносон тохиолдолд иргэдийн хүсэлтээр хөргөгчид хадгалахад / 1 хоногт/ 5000
17 Иргэдийн хүсэлтээр цогцос хөргөгчид хадгалах /1 хоногт/ 5000
18 Шарил дахин шинжлэх /экскумаци/ 50000