ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДАД ЦОЛ ОЛГОЖ, ШАГНАЛ ГАРДУУЛАВ.