Шүүх шинжилгээний албаны үйл ажиллагаанд юуг анхаарвал зохих вэ?